Välkommen!

 

Pake Hall Mindfulness & Yoga är ett företag som erbjuder kurser, workshops och föredrag kring mindfulness. Även 8-veckors kurser i MBSR med inrikning mot stress, ångest, kronisk/långvarig smärta eller annan problematik för individer. Håller även yogaklasser och kurser där mindfulness och yoga möts på ett tydligt sätt.

Pake Hall Mindfulness & Yoga drivs av Pake Hall, lärare i MBSR/mindfulness och Teacher Trainee inom Mindful Self-Compassion med en mångårig zenbuddhistisk praktik. Sedan 2005 är Pake Hall sanghaledare för Göteborg Zen Center, ordinerades inom De Tre Juvelernas Orden 2011 och är också medlem av Zen Peacemakers Order. 2008 började Pake med en daglig praktik av Ashtanga yoga, och sedan 2009 tillsammans med lärarna på Ashtanga Yoga Shala Göteborg. Sedan januari 2015 studerar Pake för att bli assisterande Ashtangayoga lärare för Olle BengtströmAshtanga Yoga Shala Göteborg och håller ledda klasser där från och med våren 2016.

Mindful Self-Compassion 8-v kurs, Gbg

 

Mindful Self-Compassion (MSC) är utvecklat av Kristin Neff och Christopher Germer och kombinerar mindfulness-färdigheter och självmedkänsla genom att träna och tillhandahålla verktyg och attityder för emotionell hållbarhet. Mindfulness är första steget i emotionellt helande och förmågan att vända oss till och erkänna våra svåra tankar och känslor såsom otillräcklighet, sorg, ilska och förvirring med en anda av öppenhet och nyfikenhet. Självmedkänsla involverar att möta svåra tankar och känslor med kärleksfull vänlighet, värme och förståelse.

Kursen vänder sig till alla, även om du som har meditation med dig som bakgrund tenderar att lättare kunna tillgodogöra dig processen i programmet. För dig som har gått en mindfulnesskurs eller har en regelbunden meditativ praktik, som yoga eller sittande meditation, kan detta vara ett sätt att fördjupa ditt utövande. Kursen är även lämplig för dig som i din profession möter människor, exempelvis inom vård, utbildning eller behandling.

 

Plats: Ashtanga Yoga Shala, Risåsgatan 14, hlp Prinsgatan Göteborg

Datum: 4 sept - 23 okt (+ 7 okt retreatdag)

Tid: måndagar kl 12.30-15.15

Pris: 5.500 kr (företag 5.500 kr exkl moms)

Early Bird - 4.900 kr vid anmälan före 15 juli 2017 (privatpersoner)

Anmälan: info@pakehall.com - bindande anmälan

 

 

 

Helgretreat i tystnad - Mindfulness & Självmedkänsla 22-24 sept 2017

 

Ta chansen och följ med till vårt uppskattade tysta tredagarsretreat nära havet på rogivande Tofta Retreat en sensommarhelg i september. Det blir en möjlighet att lämna vardagslivets måsten bakom sig och fördjupa sitt utövande av mindfulness och meditation. Helgen kommer gå i stillhetens och återhämtningen tecken där vi laddar våra batterier i kropp och själ.

Under helgen kommer vi att utforska mindfulness och self-compassion – hur kan vi vara mer närvarande i våra liv och möta oss själva och andra med mer medkänsla? Vi kommer titta närmare på ett hållbart förhållningssätt till oss själva och till vår omvärld. Dagarna är varsamt uppdelade med sittande och gående meditation och mindful yoga, samt andra övningar i embodied awareness. Det blir även dharmatal och möjlighet till enskilda samtal med lärarna. Maten är näringsrik och vegetarisk och det finns tillgång till relax med bastu och vacker natur att stöva i.

Deltagarna får en möjlighet att möta sig själva i tystnad under en hel helg och verkligen släppa taget om det vanemässiga mönstret och se världen med nybörjarsinne.

 

 

Lärare: Pake Hall - Meditationslärare inom MBSR och Path of Freedom, Teacher Trainee i Mindful Self-Compassion, assisterande Ashtanga Yoga-lärare, sanghaledare för Göteborg Zen Center samt medlem av Zen Peacemaker Order

Lärare: Anna Rask Sanchez - Fokus & Balans, Varberg - Leg. Fysioterapeut, Samtalsterapeut inom KBT och Meditationslärare inom MBSR

Plats:Tofta Spa, Kungälv

Anmälan - anna@fokusbalans.se senast 18 augusti - Obs – bindande anmälan Mer info här.

MBSR 8-v kurs Gbg

 

Mindfulness Based Stress Reduction 8-veckors program är en kurs för dig som känner att du inte får tiden att räcka till, som lätt blir stressad av oro inför framtiden eller fastnar i ältande över saker som gått fel i som varit? En väg till ökat välbefinnande är att öva sin förmåga att vara medvetet närvarande i nuet.

Mindfulness based stress reduction (MBSR) är ett 8-veckorsprogram som syftar till ökat välbefinnande och förbättrad livskvalitet genom att lära sig att medvetet och systematiskt möta de tankar, känslor och reaktioner i kroppen som orsakar stress, oro, sömnproblem och fysisk eller psykisk smärta och förhålla sig friare till dem.

Forskning har påvisat att mindfulness förebygger och minskar stressrelaterad ohälsa och depression. Studier har visat på positiva effekter på sömn, immunförsvar, smärta, återkommande nedstämdhet och oro. Deltagare i mindfulnesskurser uppger ofta att man upplever ökat välbefinnande och förbättrad förmåga att hantera stress och svårigheter.

 

Kursen följer MBSR-manualen med 8 tillfällen, 2,5 tim per vecka, hemövningar mellan kurstillfällena och en tyst retreatdag v. 6 av programmet. Vi kommer att göra formella meditationsövningar, informella mindfulnessövningar, mindful yoga som alla kan delta i, dela erfarenheter och gå igenom en del teoretiska områden kring bl.a. stress.

 

Datum: 4 sept - 23 okt (+ 7 okt retreatdag)

Tid: måndagar kl 18-20.30

Plats: Göteborg Zen Center, Masthuggsterrassen 4 C, hlp Masthuggstorget, Göteborg

Pris: 5.500 kr (företag 5.500 kr exkl moms)

Early Bird - vid anmälan före 15 juli 4.900 kr för privatpersoner

Obs - bindande anmälan

Anmälan via info@pakehall.com

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved