Pake Hall Mindfulness & Yoga

Välkommen!

 

Pake Hall Mindfulness & Yoga är ett företag som erbjuder kurser, workshops och föredrag kring mindfulness. Även 8-veckors kurser i MBSR med inrikning mot stress, ångest, kronisk/långvarig smärta eller annan problematik för individer. Håller även yogaklasser och kurser där mindfulness och yoga möts på ett tydligt sätt.

Pake Hall Mindfulness & Yoga drivs av Pake Hall, lärare i MBSR/mindfulness och Teacher Trainee inom Mindful Self-Compassion med en mångårig zenbuddhistisk praktik. Sedan 2005 är Pake Hall sanghaledare för Göteborg Zen Center, ordinerades inom De Tre Juvelernas Orden 2011 och är också medlem av Zen Peacemakers Order. 2008 började Pake med en daglig praktik av Ashtanga yoga, och sedan 2009 tillsammans med lärarna på Ashtanga Yoga Shala Göteborg. I januari 2015 började Pake studera för att bli assisterande Ashtangayoga lärare för Olle BengtströmAshtanga Yoga Shala Göteborg och håller klasser där från och med våren 2016.

Mindful Self-Compassion 8-v kurs, Göteborg 2018

 

Mindful Self-Compassion (MSC) är utvecklat av Kristin Neff och Christopher Germer och kombinerar mindfulness-färdigheter och självmedkänsla genom att träna och tillhandahålla verktyg och attityder för emotionell hållbarhet. Mindfulness är första steget i emotionellt helande och förmågan att vända oss till och erkänna våra svåra tankar och känslor såsom otillräcklighet, sorg, ilska och förvirring med en anda av öppenhet och nyfikenhet. Självmedkänsla involverar att möta svåra tankar och känslor med kärleksfull vänlighet, värme och förståelse.

Kursen vänder sig till alla, även om du som har meditation med dig som bakgrund tenderar att lättare kunna tillgodogöra dig processen i programmet. För dig som har gått en mindfulnesskurs eller har en regelbunden meditativ praktik, som yoga eller sittande meditation, kan detta vara ett sätt att fördjupa ditt utövande. Kursen är även lämplig för dig som i din profession möter människor, exempelvis inom vård, utbildning eller behandling.

 

Plats: Ashtanga Yoga Shala, Risåsgatan 14, hlp Prinsgatan, Göteborg

Datum: 5/3 - 30/4 + retreatdag 28/4

Tid: måndagar kl 12.30-15.15

Pris: 5.500 kr (företag 5.500 kr exkl moms)

Early Bird - 4.900 kr vid anmälan före 1 feb 2018 (privatpersoner)

Anmälan: info@pakehall.com - bindande anmälan

 

 

 

Nyårsretreat i tystnad -

5 dagar i Visby, 27 dec till 1 jan 2019

 

Till nyår så erbjuder vi en möjlighet till 5 dagar i tystnad med yoga i stillhet och rörelse, mindfulness och meditation.

Att åka på en tyst retreat är att ge sig själv möjligheten att komma hem till sig själv, att ankra i den stillhet som finns här och nu, men som vi inte alltid känner att vi har tillgång till. Denna gång kommer vi att praktisera yoga varvat med sittande, gående och liggande meditationer – och allt i en tydlig attityd av självmedkänsla. Eftersom det också är en speciell period av året så kommer vi göra övningar kring vilka våra kärnvärderingar är, vilken intention vi vill sätta i vårt liv. Det kan vara ett sätt att ta avsked av det som har varit och sätta en ny ton för det kommande året.

Morgonen börjar med ett pass i rörelse och kraft - ”Yoga i rörelse och kraft” - anpassat för både erfarna och nybörjare.

Därefter frukost, följt av en gemensam arbetsperiod och paus. Sedan blir det meditationer och dharmatal innan lunch.

Efter lunch en paus. På eftermiddagen blir det lite mer meditation och innan middagen en längre stillsam yogapraktik (yinyoga). Efter middagen så har vi ett kvällspass med meditation och möjlighet till enskilda samtal om praktiken och vad som är pågående i kropp och sinne under retreaten.

På nyårsafton gör vi en speciell ceremoni för att släppa taget om det som inte längre är hjälpsamt i våra liv, sätta intentionen för nästa år och bjuda in det vi vill göra plats för.

 

Lärare: Mariancila Kim och Pake Hall

Mer info under fliken retreat.

 

Anmälan via info@pakehall.com

Sista anmälningsdag 15 december

 

 

 

MBSR 8-v kurs Gbg 2018

 

Mindfulness Based Stress Reduction 8-veckors program är en kurs för dig som känner att du inte får tiden att räcka till, som lätt blir stressad av oro inför framtiden eller fastnar i ältande över saker som gått fel i som varit? En väg till ökat välbefinnande är att öva sin förmåga att vara medvetet närvarande i nuet.

Mindfulness based stress reduction (MBSR) är ett 8-veckorsprogram som syftar till ökat välbefinnande och förbättrad livskvalitet genom att lära sig att medvetet och systematiskt möta de tankar, känslor och reaktioner i kroppen som orsakar stress, oro, sömnproblem och fysisk eller psykisk smärta och förhålla sig friare till dem.

Forskning har påvisat att mindfulness förebygger och minskar stressrelaterad ohälsa och depression. Studier har visat på positiva effekter på sömn, immunförsvar, smärta, återkommande nedstämdhet och oro. Deltagare i mindfulnesskurser uppger ofta att man upplever ökat välbefinnande och förbättrad förmåga att hantera stress och svårigheter.

 

Kursen följer MBSR-manualen med 8 tillfällen, 2,5 tim per vecka, hemövningar mellan kurstillfällena och en tyst retreatdag v. 6 av programmet. Vi kommer att göra formella meditationsövningar, informella mindfulnessövningar, mindful yoga som alla kan delta i, dela erfarenheter och gå igenom en del teoretiska områden kring bl.a. stress.

 

Datum: 5/3 - 7/5 (+ 28/4 retreatdag)

Tid: måndagar kl 18.00-20.30

Plats: Göteborg Zen Center, Masthuggsterrassen 4 C, Göteborg

Pris: 5.500 kr (företag 5.500 kr exkl moms)

Early Bird - vid anmälan före 1 feb 4.900 kr för privatpersoner

Obs - bindande anmälan

Anmälan via info@pakehall.com

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved